Prima pagină

Site-ul oficial al Primăriei Comunei Teslui, judeţul Olt

 

Realizari 2020-2024

 • Extindere retea distributie apa si retea apa uzata in satul Teslui si satul Cherlestii din Deal, Comuna Teslui, judetul Olt- implementat- PNDR_ FONDURI EUROPENE
 • Modernizare drumuri locale in comuna Teslui, judetul Olt- implementat 70%- fonduri guvernamentale;
 • Extindere retea de canalizare in satul Comanita, infiintare retea de canalizare in satele Cherlestii Mosteni si Deleni, comuna Teslui, judetul Olt- implementat – fonduri guvernamentale;
 • Reabilitare, modernizare sediul Primariei Teslui, comuna Teslui, judetul Olt- Termosistem- implementat- fonduri buget local;
 • Reabilitare foraj captarea apa subterana– satele Cherlestii din Deal, Teslui si Mosteni- implementat- fonduri buget local;
 • Gospodarie apa in satul Corbu comuna Teslui, judetul Olt- implementat – fonduri buget local;
 • Realizare put forat in satul Teslui, comuna Teslui judetul Olt- implementat – fonduri buget local;
 • Achizitie microbuz 20+1 locuri- Mercedes Benz, comuna Teslui, județul Olt- implementat – fonduri buget local;
 • Digitalizarea aparatului administrativ și implementarea unui sistem de supraveghere video în incita Primăriei Comunei Teslui, Județul Olt- implementat- PNRR- servicii on-line pentru cetateni- Programări /Audiențe, Sesizări & Reclamațiicetățeni, Documente online – Ghișeu unic pentrucetățeni, Plăționline, Urbanism- PNRR- FONDURI EUROPENE;
 • Achiziție de echipamente pentru serviciul Serviciul Public de Alimentare cu apa si canalizare din Comuna Teslui- vidanja – implementat- PNDR -FONDURI EUROPENE;
 • Reabilitare sali de clasa Scoala Generala comuna Teslui- local Cherlestii din Deal, judetul Olt- implementat – buget local;
 • Renovare integrata (consolidare seismica si renovare energetica moderata) a Scolii Gimnaziale Comanita, din comunaTeslui, jud.Olt- in implementare faza de executie– PNRR-FONDURI EUROPENE;
 • Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala Teslui, judetul Olt – in implementare- PNRR-FONDURI EUROPENE;
 • Servicii elaborare in format digital a documentatiei de amenajarea teritoriului si de urbanism: PUZ – in implementare– PNRR-FONDURI EUROPENE;
 • Reabilitare moderată sediu primărie, Comuna Teslui, județul Olt –proiect privind independenta energetica – in implementare -PNRR-FONDURI EUROPENE;
 • Achizitionare statii de reincarcare pentru vehiculele electrice in comuna Teslui, judetul Olt- in implementare– PNRR- FONDURI EUROPENE;
 • Amplasarea de indicatoare in punctele de acces in comuna si reabilitate mobilier urban – finantare buget local;
 • Extindere bransament iluminat public – implementat- finantare buget local
 • Finalizarea iluminatului cu tehnologie LED la nivelul comunei Teslui – finantare buget local;
 • Servicii de cartografiere aeriana si realizarea hartii digitale pentru 3290 ha extravilan- implementat – finantare buget local;
 • Finalizare servicii de inregistrare sistematica a terenurilor aflate in extravilanul comunei Teslui- implementat program ANCPI;
 • Servicii de inregistrare sistematica a terenurilor avand categoria paduri din extravilanul comunei Teslui – in implementare- program ANCPI;
 • Reabilitare Sala de sport – local Scoala Comanita, comuna Teslui, judetul Olt- implementat- finantare buget local;
 • Realizare imprejmuire Scoala Gimnaziala Comanita, comuna Teslui, judetul Olt- finantare buget local;
 • Realizare Strategie de dezvoltare 2020-2027- finantare buget;
 • Sustinerea financiara din bugetul local a Ansamblului de dansuri Dor Oltean pentru deplasarea la festivaluri si spectacole in tara;
 • Sustinerea financiara din bugetul local a Scolii Gimnaziale Teslui pentru organizarea de excursii in beneficiul elevilor si prescolarilor.

  Obiective propuse

 • Modernizare retea distributie apa in satul Comanita, comuna Teslui, judetul Olt- proiect depus – in implementare- fonduri Ministerul Mediului ;
 • Noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum la nivelul UAT TESLUI”- in implementarea – fonduri Ministerul Energiei;
 • Finalizare proiect Modernizare drumrui locale in comuna Teslui, judetul Olt prin realizarea altor capacitati de constructie, respectiv rigole betonate si trotuare;
 • Reabilitare prin realizarea de termosistem – Dispensar comunal uman, comuna Teslui, judetul Olt- fonduri europene.