Comisii

 

I. Comisia pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea ordinii și liniștii publice

Calapod Ion Președinte
Andrei Floriana Elena Secretar
Murgea Lucică Membru

 

II. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală

Bădescu Constantin Președinte
Ciurea Valerică Secretar
Deliu Marian Membru
Grainea Cristian Dumitru Membru
Murgea Ilie Membru

 

III. Comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, protecție socială, activități sportive și de agrement

Băduca Constantin Președinte
Danciu Dorina Secretar
Joița Ioana Membru