Buget pe surse financiare

CONT UNIC REPREZENTAND SUME INCASATE PENTRU BUGETUL LOCAL IN CONTUL UNIC IN CURS DE DISTRIBUIRE: RO42TREZ50621A470400XXXX

CUI: 5139728
Conform OM DRAPFE nr. 7165/2017


Bugetul local pe anul 2018